GREC - Gestió de la Recerca Resum per Grup Tornar a carregar la pągina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup
GRUP DE RECERCA EN ECOLOGIA AQUATICA CONTINENTAL (GRECO)
26/07/2021 Personal Docent Altres Total    EDP    Nivell actualització currķculum
CU    TU    CEU    TEU    CON    Total PDI    PAS Inv.    Inv. Ext.    Bec.    C.V. CUDG    C.V. WEB    Act.2020+2021   
Membres de l'equip 42 0 0 42 48 8 8 3 67 45,5 46 43 19
Inputs anteriors2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Accions especials 9110000000 11
Ajuts a la recerca 19121103100 28
Contractes / Serveis 364488210843 87
Ajuts a Grups 6011101110 12
Infraestructures 6010001000 8
Projectes europeus 6011111131 16
Projectes de recerca 19016323120 37
Outputs anteriors2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Publicacions en revistes 48524482944362733354 765
Tesis, tesines i treballs de recerca 115559742320 152
Contribucions a Congressos 51313171721142421163 659
Publicacions en llibres 24516331177761 306
Avaluació Qualitativa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Publicacions en Revistes JCR 23452843362632334 270
Σ Factor d'Impacte 76,615152,44785,437159,481123,564152,779166,631113,12123,376 1.053,451
Mitjana 3,3313,3883,0513,7093,4325,8765,2073,4285,844 3,902
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2020-2021 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2019