GREC - Gestió de la Recerca Resum per Grup Tornar a carregar la pągina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup
EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS
22/11/2017 Personal Docent Altres Total    EDP    Nivell actualització currķculum
CU    TU    CEU    TEU    CON    Total PDI    PAS Inv.    Inv. Ext.    Bec.    C.V. CUDG    C.V. WEB    Act.2016+2017   
Membres de l'equip 12 0 1 7 11 0 0 0 11 10,5 11 9 7
Inputs anteriors2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Accions especials 0001010000 2
Ajuts a la recerca 4000010000 5
Contractes / Serveis 1201000001 5
Projectes europeus 1000000000 1
Projectes de recerca 3001000400 8
Outputs anteriors2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Publicacions en revistes 6581291087667 138
Tesis, tesines i treballs de recerca 12210201100 19
Contribucions a Congressos 11210116745273 167
Patents, Programari i Bases de dades 1000000000 1
Publicacions en llibres 40341031320 57
Avaluació Qualitativa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Publicacions en Revistes JCR 5118957566 62
Σ Factor d'Impacte 7,92615,83712,18024,3465,29611,6717,46010,36212,508 107,586
Mitjana 1,5851,4401,5222,7051,0591,6671,4921,7272,085 1,735
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2016-2017 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2015