GREC - Gestió de la Recerca Resum per Grup Tornar a carregar la pągina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup
EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS
11/12/2018 Personal Docent Altres Total    EDP    Nivell actualització currķculum
CU    TU    CEU    TEU    CON    Total PDI    PAS Inv.    Inv. Ext.    Bec.    C.V. CUDG    C.V. WEB    Act.2017+2018   
Membres de l'equip 12 0 1 7 11 0 0 0 11 10 11 9 8
Inputs anteriors2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Accions especials 0010100000 2
Ajuts a la recerca 4000100000 5
Contractes / Serveis 3010000020 6
Projectes europeus 1000000000 1
Projectes de recerca 3010004000 8
Outputs anteriors2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Publicacions en revistes 73129108766114 146
Tesis, tesines i treballs de recerca 14102011000 19
Contribucions a Congressos 1221167452781 173
Patents, Programari i Bases de dades 1000000000 1
Publicacions en llibres 43410313430 62
Avaluació Qualitativa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Publicacions en Revistes JCR 1189575694 64
Σ Factor d'Impacte 15,83712,18024,3465,29611,6717,46014,47018,2724,876 114,408
Mitjana 1,4401,5222,7051,0591,6671,4922,4122,0301,219 1,788
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2018 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016