GREC - Gestió de la Recerca Resum per Grup Tornar a carregar la pągina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup
EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS
16/07/2019 Personal Docent Altres Total    EDP    Nivell actualització currķculum
CU    TU    CEU    TEU    CON    Total PDI    PAS Inv.    Inv. Ext.    Bec.    C.V. CUDG    C.V. WEB    Act.2018+2019   
Membres de l'equip 12 0 1 7 11 0 0 0 11 10 11 9 8
Inputs anteriors2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Accions especials 0101000000 2
Ajuts a la recerca 4001000000 5
Contractes / Serveis 3100000201 7
Projectes europeus 1000000000 1
Projectes de recerca 3100040010 9
Outputs anteriors2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Publicacions en revistes 8591087661142 148
Tesis, tesines i treballs de recerca 15020110000 19
Contribucions a Congressos 133674527820 174
Patents, Programari i Bases de dades 1000000000 1
Publicacions en llibres 48103134320 65
Avaluació Qualitativa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Publicacions en Revistes JCR 895756942 55
Σ Factor d'Impacte 12,18024,3465,29611,6717,46014,47018,2724,8763,610 102,181
Mitjana 1,5222,7051,0591,6671,4922,4122,0301,2191,805 1,858
Les dades de factors d'impacte referides als anys 2017-2019 s'han assimilat a les del darrer any disponible: 2016