Grup de Recerca: Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions Tanca la finestra
Catedrątic d'Universitat (1)
Calsina Ballesta, Angel