GREC - Gestió de la Recerca Consulta General  Tornar a carregar la pàgina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup
Quines persones?
Departament
Facultat
Àrea
Grup de Recerca
Investigador
A quines contribucions?
Inputs
Outputs
Contingut?
Text + Any

Unes idees generals

Entenem per inputs les dades sobre les vies o mitjans pels quals els investigadors reben diners o ajuts per a la recerca. La informació que es mostra és la continguda a la base de dades GREC. Les cerques i/o classificacions per anys estan referides a les dates d'inici.

Els outputs són les dades sobre la producció científica dels investigadors. Es mostra la informació de l'última actualització del currículum de cada investigador.

Tots els camps de cerca en que podem introduir text permeten l'ús del caràcter comodí '*' per tal d'escurçar les paraules a cercar. A més totes les cerques són independents dels accents i les majúscules/minúscules (p.ex. la cerca de Química, quimica o QUIMICA produirà el mateix resultat.

Cóm fer una consulta?

La part esquerra d'aquesta pantalla s'ha dividit en tres blocs clarament diferenciats.

  • Quines persones? Aquest bloc ens permet triar un conjunt de persones per departament, facultat, àrea de coneixement, grup de recerca al que pertany o bé simplement pel nom. Prement el botó Fer llista de persones obtindrem el nombre d'investigadors que reuneixen les condicions de cerca introduïdes, ordenats per categoria professional i alfabèticament. Picant sobre el nom de l'investigador se'ns obrirà una finestra amb dades addicionals.
  • A quines contribucions? Per buscar què ha fet un conjunt d'investigadors haurem de marcar de quins inputs i/o outputs volem obtenir informació. Si hem triat un conjunt de persones (1er bloc), marquem algunes contribucions i piquem el botó Fer la cerca obtindrem un resum dels inputs/outputs realitzats per aquests investigadors. Picant sobre els resultats obtindrem més detalls sobre els registres obtinguts.
  • Quin contingut? Omplint aquest bloc introduim restriccions respecte al contingut del registre. En el camp del text podem introduir una o més paraules que s'uniran amb el nexe que trieu de la llista desplegable de l'esquerra (si el nexe és I es cercaran registres que continguin totes les paraules, si és O, aquells que continguin qualsevol de les paraules). Podeu cercar contribucions amb un determinat contingut sense necessitat de marcar res en el primer bloc.