Contribucions a Congressos Tanca la finestra

Grup de Recerca: EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS Any: 2015

Nombre de registres trobats: 2

<<< 1>>>

Id. GREC: 029763   Any: 2015   Autors: A. Avinyó, M.Pellicer, J. Ripoll, J.Saldaña   Títol: Density dependent diffusion and spread of dynamics in a metapopulation model   Congrés: MathCompEpi, Erice   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 032808   Any: 2015   Autors: David Juher; Joan Saldaña   Títol: Preventive behavioural responses and information dissemination in network epidemic models   Congrés: XXIV Congress on Differential Equations and Applications / XIV Congress on Applied Mathematics   Tipus de participació: Presentació comunicació