Projectes de recerca Tanca la finestra

Grup de Recerca: EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS Any: 2015

Nombre de registres trobats: 4

<<< 1>>>

Id. GREC: 002498   Investigador principal: ESTHER BARRABES VERA ( Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística )   Títol: Models d'encontres galàctics: aproximacions parabòliques i hiperbòliques.   Codi oficial: MPCUdG2016/013   Institució: UdG
Id. GREC: 002575   Investigador principal: MARIA AGUARELES CARRERO ( Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística )   Títol: Modelització matemàtica, sistemes dinàmics i dinàmica de poblacions amb comportament humà.   Codi oficial: MPCUdG2016/047   Institució: UdG
Id. GREC: 002618   Investigador principal: NARCIS CLARA LLORET ( Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística )   Títol: Avaluació i millora d'algorismes ACO per a l'optimització d'influents industrials a estacions depuradores d'aigües residuals   Codi oficial: MPCUdG2016/072   Institució: UdG
Id. GREC: 002321   Investigador principal: JOAN SALDAÑA MECA ( Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística )   Títol: Modelización matemática, biología teórica y redes complejas (MOMABIOTEORED)   Codi oficial: MTM2014-52402-C3-3-P   Institució: UdG