Tesis, tesines i treballs de recerca Tanca la finestra

Grup de Recerca: EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS Any: 2014

Nombre de registres trobats: 1

<<< 1>>>

Id. GREC: 006270   Autor: Arnau Duran Ferrero   Any: 2014   Títol: Modelització i simulació de processos dinámics en xarxes complexes adaptatives   Director: David Juher i Joan Saldaña Meca   Clau: Treball Fi de Carrera