Contribucions a Congressos Tanca la finestra

Grup de Recerca: EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS Any: 2017

Nombre de registres trobats: 8

<<< 12>>>

Id. GREC: 032496   Any: 2017   Autors: C. Barril; Ŕ. Haro; M.Pellicer; J. Solŕ-Morales.   Títol: Boundary parameterization in MHD equilibria of tokamak plasmas   Congrés: Congreso bienal RSME   Tipus de participació: Conferčncia invitada  
Id. GREC: 033870   Any: 2017   Autors: Narcis Clara, Xavier Bertran   Títol: Gompertz fuzzy model for plant disease evolution   Congrés: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE)   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 033872   Any: 2017   Autors: Narcís Clara   Títol: Analysis of the law of non-contradiction using additive generators   Congrés: 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017)   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 033999   Any: 2017   Autors: Barrabés, E.;   Títol: Dynamical generation of galactic bridges and tails using a parabolic restricted three body problem   Congrés: Barcelona Mathematical Days   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 034000   Any: 2017   Autors: Barrabés, E.;   Títol: Ejection-collision orbits in the symmetric collinear four-body problem   Congrés: XVI Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 034080   Any: 2017   Autors: Barrabés, E.;   Títol: The dynamics of a parabolic restricted three-body problem   Congrés: CELMEC VII   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 034124   Any: 2017   Autors: Joan Saldańa   Títol: Capturing human behaviour in epidemic modelling   Congrés: IV Encuentro Conjunto RSME-RMM, 19-22 June,   Tipus de participació: Conferčncia invitada