Publicacions en llibres Tanca la finestra

Grup de Recerca: EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS Any: anteriors a 2010

Nombre de registres trobats: 43

<<< 1234567>>>

Id. GREC: 008892   Any: 2000   Autors: Barrabés, E.; Calsina, A.; Juher, D.; Poch, J.; Prados, F.; Ripoll, J.; Soler Masó, J.   Títol: Sistema d’avaluació continuada i millora de l’ensenyament (A.C.M.E.)   Referència:  
Id. GREC: 001991   Any: 2003   Autors: Poch, J.; Barrabés, E.; Juher, D.; Ripoll, J.; Soler, J.   Títol: Projecte ACME   Referència: La Innovació docent a la Universitat de Girona : presentació de projectes d'innovació docent.Recull dels projectes presentats a les Jornades sobre Innovació Docent a la Universitat de Girona, organitzades el 18 i 19 de desembre de 2001 pel Vicerectorat de Docència i Estudiants i l'Institut de Ciències de l'Educació.(Diversitas, 38)  
Id. GREC: 000904   Any: 2005   Autors: Barrabés, E.; Juher, D.; Poch, J.; Prados, F.; Ripoll, J.; Soler, J.   Títol: Un sistema de evaluación continuada usando la plataforma virtual ACME   Referència: Jornadas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas (12: 2005 : Albacete). Actas de las XII JAEM: Jornadas para el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Albacete, 4 al 7 de julio de 2005  
Id. GREC: 002805   Any: 2004   Autors: Juher, D.   Títol: L'Art de la comunicació secreta : el llenguatge de la criptografia   Referència: Descoberta (Llibres de l'Índex) ; 35  
Id. GREC: 006652   Any: 2000   Autors: Juher, D.   Títol: Introducció a la Criptografia   Referència: Publicaciones docents, 15  
Id. GREC: 001108   Any: 2002   Autors: Nadal,J.; Soriano, J.M.; Saldaña, J.   Títol: Geochemical behaviour of catchments with different land cover: effect of land abandonment   Referència: Environmental change and water sustainability ; José M. García-Ruiz, J.A.A. Jones and José Arnáez (eds.). Zaragoza : Insituto Pirenaico de Ecología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002  
Id. GREC: 009113   Any: 1989   Autors: Ríos, M,; Saldaña, J.; Azuara, A.   Títol: Utilización de la distancia de Rao en la construcción del modelo de Regresión Logística   Referència: Actes del congrés de la SEIO, 'XVIII Reunión Nacional de Estadística, Investigación Operativa e Informática'