Publicacions en llibres Tanca la finestra

Grup de Recerca: EQUACIONS DIFERENCIALS, MODELITZACIO I APLICACIONS Any: 2015

Nombre de registres trobats: 3

<<< 1>>>

Id. GREC: 021178   Any: 2015   Autors: Albert Avinyó; Marta Pellicer; Jordi Ripoll; Joan Saldaña   Títol: Density-dependent diffusion and epidemics on heterogeneous Metapopulation   Referència: Research Perspectives CRM Barcelona, Extended Abstracts Spring 2014  
Id. GREC: 021194   Any: 2015   Autors: Albert Avinyó   Títol: SCM/Notícies 38   Referència:  
Id. GREC: 021198   Any: 2015   Autors: Juher, D.; Saldaña, J.   Títol: Preventive behavioural responses and information dissemination in network epidemic models   Referència: Proceedings of the XXIV Congress on Differential Equations and Applications / XIV Congress on Applied Mathematics