MIQUEL LLORENS SULIVERA

PROFESSOR COL·LABORADOR PERMANENT (Títol doctor)
MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS I TEORIA DE LES ESTRUCTURES

Grup de Recerca: Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural. AMADE

Informació de contacte
ENGINYERIA MECÀNICA I DE LA CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
c/Ma Aurèlia Capmany, 61
+34 972419660
miquel.llorens(a)udg.edu

Estades a Centres de Recerca

KAHO Sint Lieven, Technologiecampus Gent . Gent. BÈLGICA. 2012 (1 Mesos 15 Dies) . Tècniques de laboratori d'anàlisi dinàmica experimental . Convidat

Formació acadèmica

Arquitecte . Escola Politècnica Superior del Vallés (ETSAV's)
Doctor Arquitecte . Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSCCPB)

Línies d'activitat

Anàlisi numèrica i experimental d'estructures . Universitat de Girona